Saludi e beni benniu! E gratzias po s'agiudu tuu. Ti seu iscriendi poita ca mi parti ca sa lingua ki ses impreendi no est sardu. Mi pois spiegai mellus? -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 23:57, 31 Mar 2018 (CEST)

Deo soe nadu a Milanu, chinde est possibile chi deo, no faveddandu su sardu comente limba mama, deo faco carche errore. SarduLogoduresu 18:25, 18 Santandria 2018 (CEST)

CussigiuModìfica

Salude SarduLogudoresu! Apo bidu chi ses semper trivallende pro sc.wiki. Ti cherio daere carchi cussigiu. Bi sunt bellos istrumentos in retze pro bortare su sardu dae s'italianu. Proa a abbaidare apertium.org. B'est fintzas unu ditzionariu meda bellu fatu dae Antonino Rubattu, de su cale ti ponzo su volume I e su volume II. Ti torro gràtzias pro s'agiudu tuo. --Placebo2 (talk) 10:27, 5 Maj 2019 (CEST)