Innu natzionale: diferèntzias tra is versiones

m
Burradas is mudàntzias de TRGM91 (cuntierras), torrada a sa versione cabudiana de Dk1919 Franking
m (Lìteras allobadas, faddinas.)
m (Burradas is mudàntzias de TRGM91 (cuntierras), torrada a sa versione cabudiana de Dk1919 Franking)
Eticheta: Rollback
{{Variant|LSCLOG}}
S' '''innu natzionale''' est un'iscrituunu iscrittu musicale cuncund un'argumentu patriòticupatriotticu e, (a bortas, religiosu)relizosu, chi un'Istaduunu istadu Natzionalenatzionale o ente derivadu issèberat de maneramanéra ufitzialeuffitziale comente innu de una comunidade politica particulare.
 
Cando si sonat, a su solitu cando b'bi at una die istitutzionale de festare, si diatdìat figurare s'unidade e/o rapresentatividaderappresentatividade de cussa natzione. Tando si tenet in cunsìderucunsideru comente unu de sos mèdiosmedios pro chi su cuntzetucuntzettu de istadu, ateramenteatteramente astratuastrattu e duncas bastante dificurtosudifficurtosu de pònnerepònner a realidade, si podet ogetivareozettivare in calicuna cosa de cuncretu.
 
[[Categoria:Polìtiga]]