Marco d'Aviano

Carlo Domenico Cristofori (Aviano 1631- Vienna 1699).

Marco d'Aviano

Capputzinu,leada su nomene de Marco. preigadore mannu, consizeri de s'imperadore e de ateros printzipes e chi ada ispintu a sa battaglia contra sos Turcos musulmanos chi aiant postu s'assediu a Vienna, capitale de s'imperu.

S'esercitu turcu fut isconfittu, dae unu esercitu de una coalitzione (sa Liga Santa, de re e printzipes cristianos), promovida dae su paba Innocentzu IX e cun s'interventu risolutivu de s'esercitu polaccu guidadu dae su Re Jan Sobiescki (12 de cabidanni 1683).

Icona
Icona
Custu artìculu non est galu in mancuna categoria.
(castia inoghe pro sos articulos senza categoria, e s'elencu de sos articulos senza mancuna categoria)
WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.