sc-2 Custu usuàriu podet agiudare, ca connoschet su Sardu e ddu cumprendet.


it Questo utente è di madrelingua italiana.


en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.

Template:Utente fr-2

Temugin73 est unu libraiu.

Sa 'ita mea (pro sos interessados) Modìfica

Naskidu, in tempu de gherra fritta plena e con su prinzipiu de sa crisi petrolifera, a Tattari (sia puru de zittadinansia de Casteddu Sardu) su 10 martu 1973, brincat kenza problemas custos fattos kènza meda importanzia.;-). Ad su contrariu non riessit a si liberare de sas istrasinaduras de sas protestas sessantottinas, ki marcarani pro totta sa 'ita sa dialettica soa et sa visione soa de sos rapportos in communidade (non supportat chie protestat kènza propònere et subratòttu chie evitat de si pònnere in exànimu). In sa 'ita, prima de bènnere ae su freneticu trabagliu de libraiu, torrende in unua bidda chi aìa perdidu sa biblioteca istorica 150 annos prima e non giughiat prus sa cognitione de itte cheret narrere sa paràula iscritta, ada fattu (in custu ordine et prus o mancu bene): su barista, su panettere, su pizzaiolu, su radiocronista e radioconduttore, de nou su barista ma intro a locales prus beddos, su istudente, su carriàrzu, su chi sistemat sos mobiles, s'attore de teatru, de cinema e de televisione, su mastru de recitatione, su fizu prodigu. Como s'adjustat cun su trabagliu de libraiu de bidda chi, a su mancu, tenet sa calidade de se mudare onzi die in una isfida noa, canzellende sa monotonia de sa 'ita precedente! Chie siat interessadu a sa 'ita soa sessuale o sentimentale potet kenza mancu se n'inventare una uniforme a sa biografia...Est cussa!

Itte bi faghet Temu incue Modìfica

Innantu de sa wiki italiana appo commenzadu cun sa bidda mea, Casteddu Sardu, pois mi so abbistu chi aìa de bi pònnere prus cosas medas...Pro mi faghere su profilu puru! De conseghensia appo fattu calchi cosa in prusu.., pois appo adjutadu a fagher sa categoria Utente sc cun tottu sos templates suos. In pagas paraulas so "Temuformende" s'ambiente pro bi podere (b)iere intru, idemus pois commente andat!! Como commenzo cun sa partecipazione ae sa edificazione de wikipedia sarda. Wikipedia:Progettu Limba,Wikitzionariu, GNU_Free_Documentation_License

collegamentu esternu (escusezis ma eo mi nde vanto) Modìfica

Medaglie e Sputacchi (quando e se ne meriterò) Modìfica