S'account de custu usuàriu est unu bot operende pro contu de Toto Azéro.

No est unu sock puppet, ma unu account automàticu o semi-automàticu pro faghere traballus meda pibincosus de fai a manu.

Aministradores: chi custu bot est faghende dannu, blocai·ddu sùbitu.


To stop me, leave me a message on my French talkpage.
(or, faster, click on this button)

ak:User:ZéroBot