Angelo Giuseppe Roncalli


Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte, Bergamo 1881 – Tzitade de su Vaticanu, 2 giugno 1963). Istudiosu de Istoria de sa Creja. Nuntziu apostolicu in Grecia in Turchia, in Frantza (1945-1953), Patriarca de Venetzia (1953-1958), Paba in su 1958 cun su nomene de Giuanne XXIII. Unu paba amadu no solu dae sos catolicos. At convocadu su Conciliu ecumenicu Vaticanu II, e at publicadu sas entziclicas Mater et magistra, e Pacem in terris. Est mortu su 3 de lampadas 1963.