Open main menu

Benènnidos a sa Wikipedia

in limba sarda,
s'entziclopedia a cuntènnidu lìberu chi totus podent acontzare.

Artìculu Artìculu de custu mese


Linux (nùcleu)
Tux, sa mascotte ufitziale de Linux

Linux est unu nùcleu de sistema operativu creadu in su 1991 de Linus Torvalds de sa famìlia de UNIX. Distribuidu a suta de lissèntzia lìbera GNU GPLv2, imbetzes chi comente a programma propietàriu, cumprendet diversos firmware a suta de lissèntzias no-lìberas. Impreadu in paris cun su sistema operativu GNU, pensadu dae Richard Stallman, at dadu vida a su sistema operativu Linux, difundende·si in vàrias distributziones. S'isvilupu est promòvidu dae sa Linux Foundation chi at batidu a un'istandardizatzione nòdida comente a Linux Standard Base, mentras unu tentativu de implementazione de unu nùcleu de s'in totu lìberu est Linux-libre.

Istòria

In s'abrile de su 1991 Linus Torvalds, un'istudiante finlandesu de informàtica in s'Universidade de Hèlsinki, a s'edade de 21 annos at incumentzadu a traballare in unas cantas ideas simpres pro unu sistema operativu.


Figura de sa chida Figura de sa chida


Parcu de Nara
Su parcu de Nara, unu parcu pùblicu chi s'agatat in sa tzitade de Nara, in Giapone, in suta de su monte Wakakusa. Custu parcu esistit dae su 1880, e est unu de sos parcos prus betzos in Giapone.

Dìciu Narat su dìciu


« S'abba samunat totu, francu su machine »

Language