Benènnidos a sa Wikipedia

in limba sarda,
s'entziclopedia a cuntènnidu lìberu chi totus podent acontzare.

Artìculu Artìculu de custu mese


Sa die de sa Sardigna
Intrada in Tàtari de Giuanne Maria Angioy

Sa die de sa Sardigna est una festa posta dae sa RAS in su 14 de capidanne de su 1993 comente festa de su pòpolu sardu.

Su trèmene

Sa festa serbit pro ammentare sa rebèllia de su 28 de abrile de su 1794. In cussa die su vicerè Balbiano, impare a sos àteros amministradores continentales, si nch'est dèpiu fughire dae Casteddu e sa Sardigna, ca su guvernu torinesu aiat refudau de reconnòschere sos deretos de sos sardos chi teniant dae sèculos. Sos sardos boliant puru unu cunsizu de Istadu insoro, sa sede de su vicerè e unu ministèriu pro sos afares de sa Sardigna in Torinu. Sos piemontesos no aiant atzetau nudda de totu custu, e pro cussu bi aiat àpiu s'atu de rebellìa populare chi est acabbau cun una tuccada de su vicerè.


Figura de sa chida Figura de sa chida


Vista de unu lagu in sa badde de su riu Eagle, in sa munitzipalidade de Anchorage, in Alaska (Istados Unidos de Amèrica)
Vista de unu lagu in sa badde de su riu Eagle, in sa munitzipalidade de Anchorage, in Alaska (Istados Unidos de Amèrica).

Dìciu Narat su dìciu


« Fai beni, bai a gallera »

Language