Architetura

S'architetura est una disciplina chi tenet comente iscopu s'organizatzione de su logu a cale siat iscala, ma mescamente cussa in ue bivet s'èssere umanu. Prus a prestu issa pertocat sa progetatzione e fraigadura de unu firmu o de s'ambiente fraigadu.

Bisu de s'architetu, pintura de Thomas Cole (1840)

Ligòngios a forasModìfica