Argumentum ad populum

S'argumentum a judicium (o de su giudìtziu) o argumentum a populum (argumentu a su pòpulu') est unu tipu de fallàtzia de cunsistèntzia in sa cale s'afirmat chi una tesi siat currìgida pro ite est sustentada dae unu nùmeru mannu de persones.

EsemprosModìfica

  1. "Sa majoria de is persones sustentat cussu partidu, duncas cussu partidu tenet resone."
  2. "Sa majoria de is persones creet in s'esistèntzia de Deus, duncas Deus esistet."
  3. "Sa majoria de is persones sustentat chi sa realidade sussistat, duncas sa realidade sussistet."

DescriiduraModìfica

Faghet a ddu cunsiderare che a una variante de s'argumentum ab auctoritate, in su cale s'auctoritas isperta est remplasada dae s'autoridade de su pòpulu.

Boghes curreladasModìfica