Su Giordanu est unu riu de sa Palestina, in s'Asia otzidentale. Naschede dae sa làcana de su Lìbanu a nord de s'istadu de Israele. Intrada in su lagu de Tiberiade o de Genesaret, ndi essidi e e moridi in su Mare Mortu a sud. Longu unos 350 Km, faghet de confine tra Israele e sa Giordania. S'abba est importante po s'irrigatzione. Custu riu est mentuadu in fattos raccontados in sa Bibbia.

Tretu de su frùmene Giordànu