Pàlliu

paramentu litùrgicu impreadu in sa Crèsia catòlica, formadu dae una tiria de roba de lana bianca cun ses rughes nieddas
Custu artìculu est iscritu in sa grafia Provintzia de Casteddu-Istemma.pngcampidanesaProvintzia de Casteddu-Istemma.png. Abbàida sas àteras bariedades gràficas:

logudoresu · LSC · nugoresu

Su pàlliu (de su latinu pallium, manteddu) est unu paramentu litùrgicu impreau in sa Crèsia catòlica, costituidu de una tiria de roba de lana bianca imboligada subra de is palas. Rapresentat sa brebei chi su pastori bortat subra de is coddus suus cumenti a su Cristu e est duncas sìmbulu de su còmpitu pastorali de chi ddu bistit.

Su pàlliu impreau oi de is archipìscopus metropolitas

In comintzu fiat riservadu a su pìscopu de Roma sceti; posca is papas dd'ant cuntzèdiu a unus cantus pìscopus e archipìscopus. Prus tradu su pàlliu est divènniu mandu de is archipìscopus metropolitas, cumenti a sìmbulu de sa giurisditzioni in comunioni cun sa Santa Sedi.

Currispondet a s'omofòriu (omophórion) impreau in sa Crèsia ortodossa de totu is pìscopus.