Policarpu de Smirne

Santu Policarpu de Smirne fiat naschidu a Smirne s'annu 69 d.C. Cristianu,ancora giovanu est fattu piscamu de Smirne.Est istadu a Rome po discutere cun paba Anacleto de sa data de sa Pasca. At iscrittu una Littera ai Filippesi. Morit martire a Smirne su 155.

Burghers michael saintpolycarp.jpg