Sa provìntzia est in generale una divisione territoriale ò aministrativa de unu Istadu. Su ruolu de sa provintzia rispettu a su guvernu centrale est differente sigundu s'istadu.

Sa peraula benit da su termine latinu provincia, cumpostu de pro + victa, "vinta nantzu". Difati sas provintzias rumanas fiant sos territorios conchistados chi non tenias micca derettu a sa civitas (sa tzitadinantzia rumana).

Referentzias modìfica