Santu Marinu diàconu

WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.

Marinu diàconu, santu (III-IV seculu, a su tempus de Diocletzianu). Fudi unu piccapedreri cristianu e ada trabagliadu a Rimini po immanniare su portu. A poi, cun unu cumpagnu, Leo, s'est fattu eremida subra su Monte Titano. Si raccontat de unu monasteru fundadu dae Marinu e de una comunidade cristiana chi est a s'origine de su Castellum santi Marini. Patronu de sa Repubblica de San Marino, unu de sos istados pius minores chi esistini. Sa festa, chi est puru festa natzionale de san Marino, su 3 de cabidanni.

Santu Marinu diàconu