Tostoine de Hermann


Articulu in logudoresu

Su tostoine de Hermann (Testudo Hermanni) est unu rettìliu de sa zenìa Testudo. Est unu tostoine de terra, chi agatamus subratottu in Italia, in sa Frantza de sud, in Còssiga, in Sardigna, in Catalogna, in sas Baleares e in Sitzilia. Su colore chi tenet est nieddu e groghìttu. Su tostoine de Hermann est un'animale chi podet campare a longu: a su solitu bivet pro ottant'annos, ma si nde contan fìntzas de esemplares chi bìven pro chent'annos. S'ònus (pèsu) sou b'andat dae s'unu a sos tres kilos. Si ponet a fizàre in berànu (martzu o aprile) o a s'accabbu de istìu (Cabidanne e Santu 'Aine).

Unu tostoine de Hermann.

Su tostoine de Hermann est unu de sos rettìlios chi prus sun suzetos a minètta a libellu europeu, subratottu pro s'attividade mala de s'omine comente sos fogos, sa cassa a fura proibìda, s'enorme fraigamèntu de domos accurtzu a su mare e s'isparèssida de sa massaria traditzionale. Bi nd'at semper prus pagos in Ispagna, Italia e Frantza, mentras chi in Còssiga e Sardigna si mantenet prus o mancu arranchende.