Custu artìculu est iscritu cun sa grafia Limba Sarda Comuna. Abbàida sas àteras bariedades gràficas:

campidanesu · logudoresu · nugoresu


Un'annu est su perìodu de su tempus chi impreat sa Terra a fàghere s'òrbita sua giru—giru a su Sole. Un'annu est partzidu in 365 dies e 6 oras. Un'annu si dividet in dòighi meses e si podet partzire in bator istajones. Is meses sunt de 30 o 31 dies, isceti Freàrgiu nde podet tènnere 28 o 29.