Articulu in nugoresu

Su bòe marìnu (monachus monachus) est unu mammìferu de sa famìlia Phocidae. Est un'ispètzie in perìculu de si estìnghere, tantu chi oje in dìe non bi nd'at chi unos 500 in tottu su mundu.

Un'esemplare de bòe marinu.

S'areale de su bòe marinu cumprendìat tottu su Mare de Mesu, su Mare Nigheddu, sas costèras atlanticas de Ispagna e Portogallu, Maroccu, Mauritania, Madera e Canarias. Oje chi est oje, peròe, sich'est belle ispàrtu dae su Mare de Mesu, pro neghe de s'attividade umana in costa (pìsca e càtza, turismu, palattos e gòi sichinde). Non bi nd'abbarrat chi 500 esemplares in grùstios ispèrdios in Grèghia e Turchia, e fintzas in su nord-ovest de s'Africa (Maroccu, Mauritania e Madera). In Sardinna fortzis bi nd'at galu calicunu, in su trettu tzentru-orientale de s'Ozzastra.