Articulu in logudoresu

Su Cabu de susu est istadu una rezone amministrativa de sa Sardigna, chi cumprendìat sas chi sun commo sas provintzias de Tàtari, de Terranoa-Tempiu, de Nùgoro e fìntzas de Aristànis in s'ala settentrionale. Su Cabu de susu teniat a tzentru sa tzittade de Tàtari, in cuntrastu cun Casteddu chi perteniat a su Cabu de josso. Custa partzidura benit dae sa dominadura cadelana, chi aìat partzidu s'isula in custas duas rezones mannas po nche las fagher brigare s'una cun s'attera e, duncas, cuntrollare menzus sa Sardigna.

In calchi trettu de sa Sardigna, peròe, comente a s'Aristanesu e a su Barigadu, cun su nùmen de "cabu de susu" si cheret indittare non tantu s'ala tzentru-settentrionale de s'isula, cantu prusaprestu sa Barbagia chi, sende unu logu de muntagna, est "pius in artu" de sos pianos chi si agattan in atterue.

Unu chi vivet in Cabu de Susu si naraìat "cabesuèsu", ma non b'est unu numen po sos chi istan in su Cabu de josso, chi si naraìan "campidanesos" e bo' (mancari chi su Campidanu non siat tzertu tottu su meridione de sa Sardigna).