Artìculu in LSC

Sa gravidade est sa fortza de atratzione mùtua chi isperimentant duos ogetos cun massa. Si tratat de una de sas bator fortzas fundamentales osservadas fines tando a sa naturaleza: sa fortza electromagnètica, sa fortza nucleare dèbile, sa fortza nucleare forte e sa fortza de sa gravitat.

Presèntzia de una massa isfèrica chi provocat una diformatzione de s'ispàtziu-tempus.