Articulu in nugoresu

Su issohadore est, paris chin su mamuthone, una carratza tipica de su carrasecare mamujadinu in Sardigna. Su ruolu chi tenet est a tènner dominantzia in supra de su mamuthone. Sà cropa b'andat semper a pare e non biazat mai separada.

Unu issohadore e, a costàzu suo, unu mamuthone.

Istoria modìfica

Siat sos mamuthones chi sos issohadores los aìat istudiaos s'archeologu tataresu Marcello Madau. Sos resurtaos chi fin essìos a campu dìan esser una prova de su fattu chi sos mamuthones dìan àer orizine in su seculu de XIX, mentras chi sos issohadores dìan esser un'imbentu a nois prus accurtzu e ispirau a sas biseras ispagnolas. A dontzi modu, sas teorias sun paritzas e, a nde atzettare una, si fachet arriscu de rùgher in ridutzionismu.

In su carrasecàre modìfica

In sa protzessione de carrasecare, irfìlan addaennàntis, addaisècus e a costàzos, accumpanzande sos mamuthones e tenturare chin sa fune, narada soha, carchi zovana femmina pro lis dare auguriu de salude e fertilidade, o sos amicos o sas autoridades, pro lis augurare a issos puru unu bonu traballu pro su bene de tottus. Su capu issohadore, chi si podet definire che unu mannu prèide nuraghèsu, dàet su zustu dìllu e ritmu a su ballu e cumandat sos mamuthones.