Istàdiu Vanni Sanna


Artìculu in LSC

S'istàdiu Vanni Sanna de Tàtari est unu de sos istàdios prus mannos in Sardigna, podet cuntènnere unos 12.000 persones, oe reduidas a unos 8.000 fintzas a cando no ant a èssere fatos sos traballos de adecuamentu a sas normas de seguresa pro sos istàdios. Est istadu fraigadu in su 1922 e inauguradu in su matessi annu in sa die de su 27 maju dae su prìntzipe Umbertu de Savoja. Su primu nùmene chi at àpidu fiat istàdiu Torres, mudadu in sos annos 70 in istàdiu Acuedutu. Su 22 de Austu de su 2001 est istadu intituladu a Vanni Sanna, giogadore chi at bestidu sa màllia de sa Torres e chi est istadu fintzas allenadore e diretore isportivu de s'iscuadra tataresa. S'Istàdiu est de propiedade de sa comuna de Tàtari, bi giogat sa partidas in domo sa sotziedade Torres Calcio.

Istàdiu Vanni Sanna