Articulu in logudoresu

Su nùmeru naturale est su nùmeru kena sa virgùla. Sos nùmeros naturales sunu infinidos.

Su termine "Nùmeros naturales" benidi usadu in duas situatziones: una indicàda commente un insieme de nùmeros intreos positivos(1,2,3,4...) e s'atera commente un insieme de nùmeros intreos non-negativos(0,1,2,3...).

Custos nùmeros bennini imparaos dae pizzinnu in s'asilo o in s'iscola elementare, puite bennini usaos d'onzi die in sa vida pro sas prus communas cosas.

In matemàtica sos nùmeros naturales, chi sunu infinidos, benini indicaos cun sa N.