Nepente de Ulìana

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Su Cannonàu de Sardigna Nepente de Ulìana est unu binu DOC chi fàchen in Ulìana chin àchina cannonàu curtibàda in sas comunas de Ulìana e, in parte, Orgosolo in sa provìntzia de Nùgoro, ma est proibìu a impreàre atteras variedades o sas matessis ma curtibàdas in atteros trèttos. Si lègat su chi at nàu su Ministeru de Massaria in su 5 de Sant'Andrìa de su 1992.