Open main menu
Bandera de sas Natziones Unidas
Membros de sas Natziones Unidas

S'Organizatzione de sas Natziones Unidas (in inglesu United Nations, in sigla UN; in russu Организация Объединённых Наций; in cinesu 聯合國; in arabu الأمم المتحدة), in sigla ONU, a bortas abbreviada in Nazioni Unite, est un'organizzazione intergovernativa edd'est sa printzipale organizatzione internatzionale.

S'ONU at comente e iscopu cussu de afaghe' creschere sa cooperazione internatzionale in ambitos de iviluppu economicu, progressu socioculturale, dirittos umanos e siguresa internatzionale.