Custa utenti est su propiu de 213.215.212.130

Bell'e eo so naschidu in unu natzione istrangiu, Sardinnia est sa mea patria, et appo bibidu innoi iteris meras annos - non poddo subennere sa meu logu d'origine.. Eo so una patriota sarda, et su coru meu est unu coru sardu!!

My Meta Account: m:User:m64