Artìculu in LSC

Sa Melanèsia est una de sas regiones chi traditzionalmente partzit s'Otzeània. Sa paràula provenit de su gregu μέλας 'nieddu' e νῆσος 'ìsula').

Sa Melanèsia

Est una regione chi s'isterret dae su Patzìficu otzidentale Patzìficu fintzas a su mare de Arafura, in su norte e in su nord-estu de Austràlia.[1] Su trèmene est istadu usadu sa prima borta dae Jules Dumont de Urville in su 1832 pro inditare un'agrupamentu ètnicu e geogràficu de ìsulas diferente a su de sa Polinèsia e sa Micronèsia.[2][3] In die de oe, sa classificatzione ètnica de De Urville si cunsìderat pagu acurada, sende chi non definit bastante bene sa diversidade culturale, linguìstica e genètica de sa Melanèsia e, oe in die, s'usat simplemente comente denominatzione geogràfica. In prus, sas natziones de Figi, Pàpua Noa Guinea, Salomone, Vanuatu e Noa Caledònia (chi legalemente est una dipendèntzia frantzesa) usant custu trèmene pro si descrìere a issas etotu, dae chi rifletet s'istòria coloniale cumpartzida issoro e una situatzione natzionale comuna.[4]

  1. L'Enciclopèdia.cat. (XML), in enciclopedia.cat.
  2. Pacific Encounters : Pacific maps, historical and contemporary, www.pacific-encounters.fr, http://www.pacific-encounters.fr/cartographie_01_eng.php. URL consultadu su 29 santandria 2019.
  3. Durmont D'Urville, Jules-Sebastian-Cesar, On The Islands of The Great Ocean.
  4. Jules-Se´Bastien-Ce´Sar Dumont D'Urville,Isabel Ollivier,Antoine de Biran &Geoffrey Clark, On the Islands of the Great Ocean, in The Journal of Pacific History.