Articulu in nugoresu

Su Sardus Pater fit su deus nuraghèsu chi si adorabat in su tempiu de Antas, su "Sardopatòros ieròn" (in gregu anticu Σαρδοπατώρος Ιερόν, ovverosiat su tempiu de su Sardus Pater, "Sàrdos", Σάρδος Πατήρ) chi ammentat su geografu Tolomèu e chi est in sa Sardigna de zosso (Meurreddìa) a 10 km prus a sud de sa bidda de Frùmini Mayori). Su tempiu, e mascamente in ube su tempiu istabat, che at pesau medas arresonos e a medas chircas battìas a innantis dae archeologos e istudiosos de istoria sarda. Sa tzertèsa chi in Antas bi fit propriu su tempus de sos nuraghesos si aìat tentu in su 1954, cando una istudiante de s'Universidade de Casteddu (L. Caboni), in sa punna de iscrivere sa tesi de laurea, aìat iscopertu unu arròch'e s'epistìliu. In sa campagna cumintzada in su 1966, che fin essìas dae sutt'e terra una tabella chind una dedica a su deus in chistione e un'iscrìtta chi fachiat tzinnu a sa pesada de su Tempiu de su Deus Sardus Pater Babài. Custu arròcu si podiat ponner a pare chin cussu imbènniu in su 1954 e cussentìat de torrare a cumpònner s'iscritta integrale de su frontone.

Brunzèttu in ube figurat su Sardus Pater.
Soddu in ube figurat su Sardus Pater (59 a.C.)
Su Tempiu de Antas.

Onorificentzia

modìfica

Dae su 2007[1], sa Regione Autònoma de Sardigna consignat donnia annu su titulu de Sardus Pater a cittadunus Italianus e istrangius chi si fessint distinghius pro meritis culturalis, socialis o moralis, e chi apant donau prestigiu a sa Sardigna.

  1. [1] Archiviadu su 23 ghennàrgiu 2018 in s'Internet Archive. lei regionali 29 Maju 2007, n. 2