Artìculu in LSC

Su zingu est s'elementu chìmicu de nùmeru atòmicu 30 e sìmbulu Zn. Est sòlidu a temperadura ambiente. Est unu metallu moderadamente reativu, chi si cumbinat cun s'ossìgenu e unos àteros non metallos; reagit cun àtzidos diluidos generende idrògenu. S'ùnicu istadu de ossidatzione de su zingu est +2. Tenet caraterìsticas simigiantes a su càlciu, ma minore reatividade.

Su zingu in sa tàula periòdica de is elementos
Zingu

In presèntzia de dititzone assumet unu colore ruju intensu. Su zingu est un'elementu in rastas essentziale, presente in s'organismu in cantidade superiore a sa de cale si siat àteru oligoelementu foras de su ferru.

Àteros progetos modìfica