Cuntierra:Aba

Add topic
There are no discussions on this page.

Su nomini do iat a depi essi abba? --Tzibernetic (talk) 17:43, 21 Aus 2019 (CEST)

Eja, chi sigheus s'alfabetu de sa LSC. Atras propostas, cummenti is "Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda" ammitint sceti cummenti dòpias is consonantis de "lana sarda". Custa pàgina est scrita in "logudoresu" e no sciu cummenti ddu scrint in sa traditzioni leterària logudoresa. Deu sigu s'alfabetu de sa LSC povintzas candu scriu in "campidanesu" (agiungendi sceti sa x), duncas scriu "abba" --Paninu (talk) 18:24, 21 Aus 2019 (CEST)

Ma in sa pagina 9 su documentu ""Norme linguistiche di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta dell’Amministrazione regionale" is vocalis chi si podint addobbiai funt b,d,l,m,n,r,s, ossiat is vocalis de "lana sarda de babbu e mama", e custa cosa est comuna in totus is normas po su sardu.--Tzibernetic (talk) 22:26, 21 Aus 2019 (CEST)

Scusa, no eu cumpresu. Duncas sa chistioni imoi est: cummenti si fait unu redirect? Poita seu usendi s'LSC po is ligaminis de s'articulu MarteMarte (praneta) e creu chi aba donit unu paghixeddu de dificoltadi --Tzibernetic (talk) 22:31, 21 Aus 2019 (CEST)

Salude Tzibernetic, apo creadu su redirect, pro como. Fintzas a mie custu "aba" paret unu pagu istranu pro s'istandard "logudoresu". Bi sunt àteros esèmpios chi connoschides? Ca si nono si podet cambiare e pònnere "abba".--L2212 (talk) 12:10, 22 Aus 2019 (CEST)
Custu nanca est unu ditzionàriu logudoresu e ddu scrint cun dòpia b. http://vocabolariocasu.isresardegna.it/index.php --Paninu (talk) 19:21, 22 Aus 2019 (CEST)
(no mi fia acatau ca no scrint "a norma": scrint puru sa dòpia z). Innoi invècias dd'ant scritu cun una b sceti: http://www.vocabolariudurgalesu.it/durgalesu%20a.htm --Paninu (talk) 19:25, 22 Aus 2019 (CEST)

Saludi! (Scusai si no apu saludau prima) Gratzias! A sa fini su redirect fìat prus fatzili de su chi pensau (mi creìa ca depiu essi amministradori), ndi apu postu unu cun àcua puru ca no si scit mai. Po s'ortografia: fortzis est una manera de ddu nai nugoresa. No dda eu mai bida, ma bai e circa, no est ca tenga totu custa cannoscèntzia de su nugoresu e de is làcanas cun su logudoresu. Creu ca mancai po immoi sa cosa iat a depi funtzionai. S'urtima cosa: apu bidu ca ddoi funt articulus cun versionis diferentis (logudoresa, campidanesa etc...) pensu cun unu template: 'si seis postu de acòrdiu in cancuna manera po ddus fai aici? Potzu agatai in cancunu logu règulas generalis po su sceberu de sa versioni o is templates? Po nai sa beridadi, is règulas po fai is templates mi serbint in generali, po is boxis de is pranetas. Scusai, s'urtima borta chi seu intrau in wikipedia fiat dexi annus fait e no arranesciu a agatai custas informatzionis --Tzibernetic (talk) 02:27, 23 Aus 2019 (CEST)

Custa ùrtima pregunta est mellus a dda fai in su Tzilleri, ca podit interessai a calincunu atru. A nai sa beridadi seu curiosu deu puru a scii cummenti s'est lòmpiu a is templates po sa variedadi. Apu biu medas discussionis a pitzus de custu argumentu me in s'archìviu de su tzilleri, ma no cudda innui s'est decìdiu ita fai. --Paninu (talk) 23:00, 23 Aus 2019 (CEST)

Apu scritu ingudei, gràtzias! --Tzibernetic (talk) 03:29, 27 Aus 2019 (CEST)

Return to "Aba" page.