Articulu in nugoresu

Sa Uniòne de sas Repùbbricas Sotzialìstas Sovièticas (URSS) (in russu: Союз Советских Социалистических Республик – СССР), connòtta fìntzas comènte Unione Sovietica (Сов́етский Со́юз) fit unu istàdu federale comunista de s'Euràsia nordorientale.

Bandèlla de s'Unione Sovietica.
Mapa

Fit nàschia in su 30 de Nadàle de su 1922, bocàndeche s'Impèriu Tzarìsta a pùstis de sa ghèrra tzivìle russa, e sìche fit morta in su 26 de Nadale de su 1991, a pustis de esser istada, pàris chin su prus mannu inìmicu suo de sos Istados Unidos, una superpotèntzia a libèllu mundiale e unu de sos prus mannos protagonistas de s'istoria de su sèculu de XX, sìat in sa prima meitàde de su seculu sìat in sa Segunda Gherra Mundiale, siat a pustis de sa gherra e a su cumìntzu de sa Gherra Frìtta.

Su nùmeru de sas repubricas chi nde fachìan parte fit meda cambiàda in su tèmpus. Pacu prima de sìche mòrrer, 15 Repubricas Sotzialistas Sovieticas fachian parte de sa Federatzione, chin sa prus manna sènde cussa Russa, chi si narat oje Federatzione Russa. Eddùncas, fintzas sa mannèsa de sas terras fit cambiada meda, sènde comùncas prus o màncu manna cantu s'Imperiu Russu, chène peròe Polonia e Finlandia.

B'aìat unu partidu politicu ebbìa chi fit reconnottu de manèra uffitziale, su Partidu Comunista de s'Unione Sovietica (PCUS), chi lu ghiàbat unu segretariu generale e su Politburo, chi fit su sìmbulu mundiale de s'ideologia comunista in su seculu de XX.

Repubricas Sotzialistas Sovieticas

modìfica
 1. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de s'Armenia
 2. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de s'Azerbaigian
 3. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Turkmenistan
 4. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Moldavia
 5. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Estonia
 6. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Lituania
 7. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de s'Ucraina
 8. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Tagikistan
 9. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Kirghizistan
 10. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Uzbekistan
 11. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Kazakistan
 12. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Bielorussia
 13. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Lettonia
 14. Repùbrica Sotzialìsta Federale Soviètica de Russia
 15. Repùbrica Sotzialìsta Federale Soviètica Transcaucasica
 16. Repùbrica Sotzialìsta Soviètica de Carelia-Finlandia

Aggantzos de foras

modìfica