Latinu de s'Africa

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Su latinu de s'Africa fiat una limba noulatina chi sos Romanos de s'Africa faeddaiant a tardu periodu romanu e primu bizantinu, in antis chi su Califfadu Omayyade si nche la aìat pigada in su 696. Si connoschet pagu e nudda de custa limba, ca in ie si iscribìat solu in latinu classicu, ma si narat chi su latinu africanu fiat giai bennidu diversu dae su latinu normale e, a pustis, s'arabu nche lu aìat bogadu cun sa conchista musulmana.

In terra maghrebina, bi aìat una limba noulatina como isparessida.

Ateras limbas a pareModìfica

Muhammad al-Idrisi narat una cosa de importu mannu: iscriende a pitzus de sa Sardigna in su traballu sou (Opus geographicum) descriet sos sardos: "sos sardos sunt de raighina latinu-africana, ma si sunt fattos barbaros, e bivent a banda dae sos ateros latinos; sunt corazudos e balentes, chi no lassant mai sas armas".

Santu Agostinu narat puru chi "origra africana no distinghet tra vocale longa o curtza". Custu nos podet iscobiare calicuna cosa subra sa limba sarda, chi tenet petzi 5 vocales (a, e, i, o, u) e ditongu perunu: sas chimbe vocales de su latinu, longas e curtzas (a/ā, e/ē, i/ī, o/ō, u/ū), si sunt postas a pare chene distinghere sa longaria.

Ateras limbas allegadas in Africa de susu, in antis de su colunialismu europeu, fint sa limba franca mediterranea, unu ammisturu cun faeddos pigados dae arabu e limbas romanzas, e unu limbazu de s'ispagnolu chi nde aìant giuttu sos ebreos sefarditas.